DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: jedle bělokorá


Taxonomie: čeleď Pinaceae (borovicovité)Abies albaPopis dřeviny: Neopadavá jehličnatá dřevina s kuželovitým tvarem koruny, která dorůstá výšky 50-65 m, pocházející z jižní Evropy. Dožívá se nejvýše 400 let. Kmen je válcovitý, borka má šedou barvu, v mládí je hladká, ve stáří rozpukaná. Jehlice jsou 2–3 cm dlouhé, seřazené ve dvou řadách, lesklé, ploché, na svrchní straně tmavě zelené, na spodní straně jsou patrné 2 lesklé pruhy. Šišky jsou válcovité, nahoře zaoblené, vzpřímené, 10–20 cm dlouhé a 3–5 cm široké. Dozrávají během září a rozpadají se na stromech. V ČR není Abies alba Mill. příliš běžná (méně než 1 %), vyskytuje se zejména v horských oblastech, kde společně s buky tvoří smíšené jedlové bučiny (např. NPR Salajka). V přirozených lokalitách je poslední dobou spíše na ústupu, neboť je velmi citlivá na oxidy síry v ovzduší. Velmi často se vysazuje v parcích a zahradách jako okrasná dřevina.Houby nalezené na jedli:


Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (troudnatec pásovaný)
Hericium alpestre Pers. (korálovec jedlový)
Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. (ohňovec Hartigův)
Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. (šupinovka kostrbatá)


• Další houby napadající jehličnany

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)