DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: struhák blanitý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Pterulaceae


Plodnice: resupinátní, tvrdá, korovitá, okrouhlá nebo protáhlá o průměru až 4 cm, často srůstající do souvislých, až několik dm dlouhých pásů, za vlhka pevně přirostlá k substrátu, za sucha s odstávajícím okrajem, na povrchu voskovitá, ostnitá, barvy smetanové až tmavě okrové, s ostrým bílým brvitým lemem


Hymenofor: ostnitý; ostny válcovité nebo kuželovité, někdy srůstající, 1-4 mm dlouhé, na konci často rozeklané a brvité


Dužnina: velmi tenká, tvrdá, voskovitá, bělavé barvy


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: oválné, tlustostěnné, bezbarvé, neamyloidní, 8–13 × 5,5–8 µm velké


Výskyt: celoročně poměrně hojně na odumřelých větvích listnáčů, zejména dubů, méně často lísek, bříz, dubů a slivoní


Poznámky: podobný kornatec okrouhlý (Xylodon radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin (kornatec okrouhlý) se liší plstnatými plodnicemi s vláknitým bílým okrajem


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůRadulomyces molarisRadulomyces molarisRadulomyces molaris