DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Je to zřejmě vývojově nejpokročilejší skupina hub, zahrnující přes 22 tisíc popsaných druhů hub. Základním rozlišovacím znakem stopkovýtrusných hub je tvorba bazidií, na jejichž vrcholu vyrůstají sterigmata, v nichž meiózou vznikají bazidiospory. Bazidie je od hyfy oddělena příčnou přehrádkou. Rozeznáváme 2 základní typy bazidií: nedělené holobazidie a podélně přehrádkované fragmobazidie. Po většinu svého života existují Basidiomycota jako dikaryotické organismy.
Vývojový cyklus bazidiomycet:
1) Po vyklíčení haploidní bazidiospory se vytváří haploidní primární mycélium. V této fázi mohou vznikat konidie.


2) Mezi dvěma primárními mycélii dochází k somatogamii, přičemž vzniká dikaryotické sekundární mycélium.


3) Ze sekundárního mycélia se vytváří bazidiokarp, jehož základem je plektenchym, označovaný jako terciální mycélium.


4) Na spodní straně tramy se vytváří hymenium, na němž vznikají mladé dikaryotické bazidie.


5) Při karyogamii v bazidiích vznikají monokaryotické diploidní bazidie.


6) Při meiotickém dělení se tvoří 4 haploidní jádra, která migrují do vznikajících sterigmat.


7) Ve sterigmatech dochází k dozrávání a uvolňování haploidních bazidiospor.


8) Dochází k opakování celého cyklu.* Modře psaný text obsahuje nápovědu, která se zobrazí po najetí myší (z neznámých příčin nefunguje u Firefoxu 26).
Obr.: Holobazidie s bazidiosporami
Holobazidie s bazidiosporami