DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Bílá hnilobaLignivorní dřevokazné houby rozkládají kromě celulózní a hemicelulózní složky dřeva také lignin. Lignin tvoří hydrofóbní složku dřevní hmoty a je tmavší než celulóza. Jedná se o heterogenní směs látek, jejichž složení se vzájemně liší u listnáčů a jehličnanů. Barva dřeva napadeného lignivorní dřevokaznou houbou se vlivem uvolněné celulózy mění ve světle hnědou až žlutobílou, houba působí bílou hnilobu napadeného dřeva. Dřevní hmota se rozpadá korozivně, dřevo je měkké a drobivé, na rozdíl od hniloby červenohnědé se nevytvářejí kostkovité útvary a dřevo neubývá na objemu. Někdy vznikají uvnitř dřeva tzv. dvůrky - komůrky naplněné nestrávenou celulózou. Takový typ bílé hniloby se označuje jako voštinová hniloba.Viz také: houby celulózovorní