DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: dub letní / dub zimní

Taxonomie: čeleď Fagaceae (bukovité)


Quercus sp.Popis dřevin: Listnaté dřeviny s nepravidelným tvarem koruny, které dorůstají výšky 30-50 m. Duby mají širokou ekologickou amplitudu a jsou zastoupeny téměř v celé Evorpě, kromě jejích nejchladnějších částí. Borka má šedohnědou barvu, je hrubě rozpukaná. Listy jsou 10-15 cm dlouhé, laločnaté. Plodem jsou žaludy. Duby jsou typickými evropskými nížinnými dřevinami. Dosahují značného věku (až kolem 1200 let) a často se vysazují v parcích a zahradách jako okrasné dřeviny.

Houby nalezené na dubech:


Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. (klihatka černá)
Daedalea quercina (L.) Pers. (síťkovec dubový)
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. (pstřeň dubový)
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (lesklokorka ploská)
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (lesklokorka lesklá)
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. (kožovka rezavá)
Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead (líha jilmová)
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (sírovec žlutooranžový)
Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. (pařezník obecný)
Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (rezavec dubový)
Trametes versicolor (L.) Lloyd (outkovka pestrá)
Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin (pevník rozpraskaný)


• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o dřevinách

Quercus robur L. (dub letní)
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl (dub zimní)