DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: pařezník obecný


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Mycenaceae


Plodnice: jednoletá, vyrůstající ve skupinách střechovitě nad sebou


Klobouk: ledvinovitý, vějířovitý nebo škeblovitý, v mládí s podvinutým okrajem, ve stáří zvlněný až mírně laločnatý, 1-4 cm v průměru, žlutookrový až žlutohnědý, při vyschnutí bělavý, povrch jemně šupinkatý, za vlhka lepkavý


Lupeny: skořicově hnědé, za sucha okrové, husté, 2,5 mm široké, směrem k třeni síťovitě pospojované, na třeni zřetelně ohraničené


Třeň: krátký, boční, plný, 5-20 mm dlouhý a 3-10 mm hrubý, v horní části kuželovitě rozšířený, okrově žlutý, v mládí hladký, později jemně šupinkatý


Dužnina: bělavá, měkká, kožovitá, za sucha tvrdá a křehká, vůně nevýrazná, ovocná, chuť hořká až palčivá


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, oválné, bezbarvé, 2-3 × 1-1,5 µm velké


Výskyt: celoročně hojně na odumřelých kmenech listnáčů, především dubů, buků a habrů


Poznámky: možnost záměny s příbuzným pařezníkem jemným (Panellus mitis (Pers.) Singer), který vyrůstá na odumřelém dřevě jehličnanů a pařezníkem pozdním (Panellus serotinus (Schrad.) Kühner) se světlejšími lupeny a hladkým povrchem klobouku


Klíčová slova: lignivorní houby, saprofytismus, poškození listnáčůPanellus stipticusPanellus stipticusPanellus stipticus