DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: klihatka černá


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Leotiomycetes, podtřída Leotiomycetidae, řád Leotiales, čeleď Bulgariaceae


Plodnice: 0,5-5 cm velká, rosolovitá, v mládí uzavřená, kulovitá, později se na vrcholu otevírá a je miskovitá až terčovitá s mírně vystouplým okrajem, vnitřní strana je tvořena za vlhka lesklou výtrusorodou vrstvou (thecium) barvy hnědočerné až černé, vnější strana jemně plstnatá nebo šupinatá, v mládí rezavě hnědá, později hladká, tmavě hnědá až téměř černá, k substrátu připojená krátkou tenkou stopkou


Dužnina: za vlhka tuhá, rosolovitá, pružná, za sucha kožovitě tvrdá, barvy okrově hnědé, bez výrazné vůně


Výtrusný prach: černý


Výtrusy: hnědočerné, podlouhlé, obsahující olejové kapénky, 9-17 × 6-7 µm velké


Výskyt: poměrně běžně v chladných měsících roku (od července do dubna) ve skupinách v prasklinkách na borce listnatých stromů, zejména dubů, buků, habrů, javorů, bříz a jilmů


Poznámky: plodnice při dotyku zanechávají výrazné černé zbarvení výtrusným prachem, v minulosti se využívaly k barvení vlny; někdy může být zaměněna za černorosol uťatý (Exidia truncata Fr.)


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůBulgaria inquinansBulgaria inquinansBulgaria inquinans