DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: olše lepkavá


Taxonomie: čeleď Betulaceae (břízovité)Alnus glutinosaPopis dřeviny: Rychle rostoucí opadavá listnatá dřevina (strom nebo keř), osídlující zejména severní mírný pás, dorůstající výšky do 35 m. Nedožívá se příliš vysokého věku. Kmen je válcovitý, borka je modrošedá nebo šedohnědá, v mládí hladká, později rozpraskaná. Listy jsou jednoduché, pilovité. Samčí květy jsou drobné, zelené jehnědy, samičí květy jsou šištice, které dřevnatí.
V ČR je olše přirozeně zastoupena v nížinách a vlhčích oblastech, zejména na březích řek a rybníků a v mokřadech. Jedná se o typickou náletovou dřevinu. Některé druhy rodu Alnus (olše) se vysazují jako okrasné dřeviny v parcích a zahradách, zejména mimo Evropu.

Houby nalezené na olši:


Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh (dřevomor mnohotvarý)
Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst. (kornice otrubičnatá)
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (troudnatec pásovaný)
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (lesklokorka ploská)
Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. (rezavec lesknavý)
Omphalotus olearius (DC.) Singer (hlíva olivová)
Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. (pařezník obecný)
Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. (kornatka masová)
Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat. (ohňovec rezavý)
Phlebia radiata Fr. (žilnatka oranžová)
Stereum rugosum Pers. (pevník korkovitý)
Stereum subtomentosum Pouzar (pevník plstnatý)
Trametes suaveolens (L.) Fr. (outkovka vonná)


• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)