DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: ohňovec rezavý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Hymenochaetales, čeleď Hymenochaetaceae


Plodnice: jednoletá až víceletá, resupinátní, pevně přirostlá k substrátu, 1-15 mm tlustá, tvořící dlouhé pásy a pokrývající plochu až několika dm2, tvrdá, na povrchu hrbolatá, se světlejším plstnatým okrajem


Rourky: vrstevnaté, 0,5-4 mm dlouhé, rezavě hnědé, křehké


Póry: okrouhlé, velmi drobné (5-6/mm), nerovné, žlutohnědé, červenohnědé, později až šedohnědé


Dužnina: velmi tenká (do 0,5 mm), korovitá, pružná, skořicově až rezavě hnědá


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, válcovité až široce oválné, neamyloidní, 4-7 × 3-3,5 µm velké


Výskyt: celoročně poměrně běžně na odumřelých kmenech a spodní části větví listnáčů (dubů, buků, vrb, hlohů, olší a lísek)


Poznámky: podobný ohňovec dotýkavý (Phellinus contiguus (Pers.) Pat.) se liší většími póry


Klíčová slova: saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůPhellinus ferruginosusPhellinus ferruginosusPhellinus ferruginosus