DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: kornice otrubičnatá


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Leotiomycetes, podtřída Leotiomycetidae, řád Helotiales, čeleď Sclerotiniaceae


Plodnice: je tvořena dutými, v mládí měchýřkovitě uzavřenými apothecii, která se za vlhka v horní části hvězdicovitě otevírají, okraje jsou zpočátku přehnuté dovnitř, ve stáří praskají a plodnice získávají miskovitý tvar o průměru 5-15 mm, vnější strana je béžová, nápadně šupinkatě plstnatá až otrubičnatá, vnitřní strana je tmavě hnědá, později skořicová nebo karamelově hnědá, hladká


Třeň: téměř neznatelný, někdy zcela chybí


Výtrusy: válcovité, prohnuté, na konci zaoblené, 6–11 × 2–2,5 µm velké


Výskyt: nepříliš hojně od prosince do dubna ve shlucích z pod kůry na odumřelých větvích olší a lísek, zejména v okrajových částech lesů nebo na remízkách


Poznámky: na topolech a jasanech vyrůstají tmavší plodnice kornice svazčité (Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst.), na habrech můžeme nalézt drobnější červenohnědé plodničky kornice habrové (Encoelia carpini (Rehm) Boud)


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůEncoelia furfuraceaEncoelia furfuraceaEncoelia furfuracea