DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: kornateček okrovějící


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Russulales, čeleď Stereaceae


Plodnice: jednoletá, resupinátní, pevně přirostlá k substrátu, zprvu tvořící drobné okrouhlé útvary na borce, které později srůstají v souvislejší plochy, za vlhka pružná, za sucha svraštělá až rozpraskaná, okraj bílý, lehce potrhaný, vláknitý, stejně zbarvený jako hymenium, subikulum je bělavé


Hymenofor: hladký, jemně bradavičnatý, tvořící viditelnou stranu plodnice, zprvu bělavý, krémový, později žlutookrový až skořicový


Dužnina: velmi tenká (0,1-0,5 mm), blanitá, voskovitá až korkovitá, bez výrazné chuti a vůně


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: válcovité až oválné, hladké, tenkostěnné, amyloidní, 4,5–6,5 × 3–4 μm velké


Výskyt: poměrně běžně od března do listopadu na odumřelých větvičkách listnáčů, zejména buků, habrů, olší a lísek, nebo na borce jehličnanů, občas i na odkorněném dřevě


Klíčová slova: saprofytismus, lignivorní houby, poškození jehličnanů, poškození listnáčůGloeocystidiellum porosum