DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: kornatec rozvitý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Physalacriaceae


Plodnice: resupinátní, korovitá, okrouhlá nebo oválná, často srůstající do souvislých, až několik dm2 velkých ploch, méně často semiresupinátní, v mládí měkce kožovitá, později tvrdnoucí, za sucha praskající, na povrchu hladká nebo mírně hrbolatá, barvy krémové až tmavě okrové, s bílým vláknitým, mírně odstávajícím okrajem


Hymenofor: hladký, pokrývající viditelnou plochu plodnice, barvy krémové až červenookrové


Dužnina: velmi tenká (do 1 mm), v mládí měkká a pružná, ve stáří tvrdá a křehká, barvy bělavé až okrové


Výtrusný prach: smetanový


Výtrusy: bezbarvé, hladké, tenkostěnné, válcovité, na jednom konci zašpičatělé, 8-12 × 4-7,5 µm velké


Výskyt: celoročně velmi hojně na odumřelém dřevě listnáčů, většinou topolů, zřídka i jehličnanů


Poznámky: velmi častá dřevokazná houba na čerstvě pokáceném dřevě, obvykle na řezných plochách pokácených stromů nebo čerstvě odumřelých větvích


Klíčová slova: saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčů, poškození jehličnanůCylindrobasidium evolvensCylindrobasidium evolvensCylindrobasidium evolvens