DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: outkovka francouzská


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Polyporaceae


Plodnice: jedno- až dvouletá, kloboukatá bez třeně, s rozšířenou bází, občas semiresupinátní, vyjímečně resupinátní


Klobouk: polokruhovitý nebo protáhlý, 2-15 cm dlouhý, 2-7 cm široký a až 4 cm tlustý, s ostrým okrajem, na povrchu okrově hnědý až šedohnědý, občas tmavě hnědě pásovaný, pokrytý až 2 mm dlouhými hrubými, rezavými až tmavě hnědými chlupy


Rourky: jednovrstevné, až 15 mm dlouhé, okrové až šedohnědé


Póry: 0,5-3 mm velké, tenkostěnné, okrouhlé až hranaté, rezavě hnědé až šedohnědé


Dužnina: kaštanově nebo rezavě hnědá, tuhá, korkovitá, křehká, při reakci s KOH nápadně tmavne


Výtrusný prach: nažloutlý


Výtrusy: bezbarvé, hladké, válcovité, tenkostěnné, neamyloidní, 10-16 × 3-5,5 µm velké


Výskyt: celoročně poměrně běžně, často vyrůstající v řadách nebo střechovitě nad sebou, na živých nebo odumřelých kmenech, větvích a pařezech jasanů, topolů, javorů, buků, dubů, jilmů, vzácně i jiných listnáčů, častá je v lužních lesích


Poznámky: velmi podobná je outkovka Trogova (Trametes trogii Berk.), která se liší světlým kloboukem a světle okrově zbarvenou dužninou


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůCoriolopsis gallicaCoriolopsis gallicaCoriolopsis gallica