DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: outkovka Trogova


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Polyporaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá bez třeně, často vyrůstající v řadách nebo střechovitě nad sebou, vyjímečně semiresupinátní nebo resupinátní


Klobouk: protáhlý, 2-15 cm dlouhý, 2-4 cm široký a až 4 cm tlustý, na povrchu bělavý, šedý až okrový, jemně soustředně pásovaný, pokrytý až 2 mm dlouhými hrubými chlupy, okraj je ostrý


Rourky: jednovrstevné, až 15 mm dlouhé, bělavé, smetanové nebo slámově žluté


Póry: velké (1-2/mm), hranaté, protáhlé až mírně labyrintické, často potrhané, bílé, nažloutlé nebo našedlé


Dužnina: bělavá až krémová, tuhá, korkovitá, křehká


Výtrusný prach: nažloutlý


Výtrusy: hladké, válcovité, tenkostěnné, neamyloidní, 7-10 × 2,5-3,5 µm velké


Výskyt: celoročně poměrně vzácně na odumřelých i živých kmenech, větvích a pařezech topolů, vzácně i jiných listnáčů


Poznámky: velmi podobná je outkovka francouzská (Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden), která se liší šedohnědým zbarvením klobouku a rezavě zbarvenou dužninou


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčů