DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: ostnateček brvitý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Meruliaceae


Plodnice: resupinátní, velmi tenká, tuhá, kožovitá až korovitá, lehce přirostlá k substrátu, o průměru 3-6 cm, s hymenoforem na horní straně plodnice, okraj je bílý, výrazně plstnatý, s nápadnými, dlouhými, bílými nebo nafialovělými, větvícími se mycéliovými provazci


Hymenofor: ostnitý, pokrývá povrch plodnice a je barvy červenofialové, šedočervené až hnědočervené, na povrchu nápadně žilnatý


Ostny: poměrně husté (4-5/mm), bradavičnaté, tupé, 0,2-0,3 mm vysoké, barvy červenofialové až nahnědlé


Dužnina: velmi tenká, tuhá, bez vůně


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: oválné, hladké, tenkostěnné, 3-4 × 2-2,5 µm velké


Výskyt: celoročně nepříliš hojně na odumřelém dřevě listnáčů, méně často jehličnanů


Klíčová slova: saprofytismus, houby lignivorní, poškození jehličnanů, poškození listnáčůSteccherinum fimbriatumSteccherinum fimbriatumSteccherinum fimbriatum