DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: žilnatka proměnlivá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Meruliaceae


Plodnice: resupinátní, rosolovitá, přirostlá k substrátu, někdy s volným odstávajícím okrajem, zpočátku oválná o průměru 1-8 cm, později nepravidelného tvaru, často srůstající do ploch velkých až několik dm2


Hymenofor: pokrývá celou horní stranu plodnice, je nepravidelně zvrásněný nebo bradavičnatý, zoubkatý, hluboce labyrinticky zprohýbaný až nepravidelně pórovitý, barvy nejčastěji bělavé, světle okrové, skořicové až červenohnědé, okraj je bělavý


Dužnina: až 3,5 mm hrubá, pružná, rosolovitá, za sucha korovitá, tuhá, bez vůně


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, tenkostěnné, bezbarvé, protáhlé až válcovité, s 1 nebo 2 olejovými kapičkami, neamyloidní, 4,5–6 × 2–2,5 µm velké


Výskyt: celoročně běžně na větvích, kmenech a pařezech listnáčů, především javorů, buků, dubů, olší a slivoní


Poznámky: příbuzná žilnatka oranžová (Phlebia radiata Fr.) se liší jasně oranžovým, paprsčitě žilnatým hymenoforem


Klíčová slova: saprofytismus, houby lignivorní, poškození listnáčůPhlebia rufaPhlebia rufaPhlebia rufa