DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: bránovitka mléčná


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Meruliaceae


Plodnice: jednoletá, semiresupinátní až resupinátní, zřídka kloboukatá


Klobouk: pokud je vytvořen, bývá 1-7 cm široký, na povrchu bílý, našedlý nebo nažloutlý, jemně soustředně pásovaný, sametově plstnatý, ve stáří občas zeleně zabarvený porostem řas


Rourky: až 6 mm dlouhé, bělavé až okrové


Póry: 2-3/mm, hranaté, zejména na okraji zubaté, bělavé až okrové, na ostří až okrově hnědé, vrstvu rourek je možno poměrně lehce oddělit od substrátu


Dužnina: tenká (do 5 mm), bělavá až okrová, tuhá


Výtrusný prach: bílý nebo nažloutlý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, oválné až válcovité, neamyloidní, 5-7 × 2-3 µm velké


Výskyt: celoročně nepříliš hojně na odumřelých, vyjímečně živých větvích listnáčů, velmi zřídka na jehličnanech


Poznámky: podobná je outkovka měkká (Datronia mollis (Sommerf.) Donk), lišící se více dohněda zbarveným kloboukem, šedohnědými zubatými póry a černou linií na řezu dužninou


Klíčová slova: saprofytismus, houby lignivorní, poškození listnáčůIrpex lacteusIrpex lacteusIrpex lacteus