DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: outkovka měkká


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Polyporaceae


Plodnice: jednoletá, resupinátní, semiresupinátní nebo kloboukatá, bez třeně


Klobouk: 4-15 cm dlouhý, 0,5-5 cm široký a 0,2-0,6 mm tlustý, kožovitý, na povrchu hrbolatý, soustředně pásovaný, šedookrový, šedohnědý nebo tmavě hnědý, ve stáří až téměř černý, v mládí jemně plstnatý, později olysávající, okraj světle šedý; resupinátní plodnice jsou korovité, mohou se rozprostírat na ploše až několika dm2 a tvořit pásy až metr dlouhé, často se vyskytují na spodní straně padlých větví, kde vytvářejí síťovitý hymenofor


Rourky: 0,5-5 mm dlouhé, hnědé


Póry: velké (1-2/mm), hranaté, protáhlé až labyrintické, často sbíhavé na substrát, okraje zubaté, šedé, okrové až hnědé, v mládí po otlačení tmavnoucí


Dužnina: kožovitá, pružná, okrově až tmavě hnědá, s černou linií oddělující svrchní vrstvu od zbytku dužniny


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hnědé, válcovité, 8–11 × 2,5–3,5 μm velké


Výskyt: celoročně hojně, často střechovitě nad sebou, na odumřelých kmenech, větvích a pařezech listnáčů, zejména buků, javorů, habrů, olší, topolů, jeřábů a vrb, velmi zřídka i na jehličnanech


Poznámky: podobná outkovka francouzská (Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden) se liší tlustším, hrubě plstnatým kloboukem, pravidelnými póry a absencí černé linie na povrchu dužniny, nepříliš hojná bránovitka mléčná (Irpex lacteus (Fr.) Fr.) má bělavý nebo našedlý, světle soustředně pásovaný klobouk a bělavé nebo nažloutlé zubaté póry


Klíčová slova: saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůDatronia mollisDatronia mollisDatronia mollis