DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Lokalita nálezu: nedaleko Horního Slavkova


Ekosystém: hospodářsky využívaný les


Hostitelská dřevina: v půdě tlející dřevo smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten)


Ekologie: saprofyt


Datum nálezu: 12. srpna 2010


předchozí fotografiezobrazit popis druhunásledující fotografie

Calocera viscosa


Foto © Michal Hradský