DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Dřevokazné houby můžeme dělit podle několika kritérií:1) podle ekologické vazby na hostitelskou dřevinu


- saprofytické


- parazitické2) podle způsobu dekompozice substrátu


- celulózovorní


- lignivorní3) podle typu hostitelské dřeviny


- houby napadající listnáče


- houby napadající jehličnanyJe nutno poznamenat, že kromě bodu 2 neexistuje ostrá hranice mezi oběma skupinami a jeden druh houby může napadat jak živé, tak i odumřelé listnáče i jehličnany.