DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: helmovka zelenobřitá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Mycenaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá s třeněm


Klobouk: 1-3,5 cm v průměru, v mládí kuželovitě vyklenutý, později zvonovitý, ve stáří až téměř plochý, někdy se zvednutým okrajem, za vlhka lesklý, hygrofánní, se světlejším okrajem a prosvítajícími lupeny, barvy šedozelené až hnědé s olivovým nádechem, okraj je brázditý


Lupeny: řídké, připojené, bělavé nebo našedlé se světle zeleným ostřím, které na okrajích přechází do hnědých odstínů


Třeň: 2-9 cm dlouhý, 1-4 mm v průměru, hladký, válcovitý, prohnutý, lesklý, dutý, křehký, v horní části jemně ojíněný, barvy zprvu bělavé, později nažloutlé až hnědě olivové, v horní části světlejší


Dužnina: tenká, bílá, křehká, vůně slabě dusičná, chuť mírná


Výtrusný prach: krémový


Výtrusy: oválné až široce vejčité, s bradavkou na jednom pólu, amyloidní, 7,5–13 x 6–8,5 µm velké


Výskyt: v chladnějších oblastech poměrně běžně od května do října jednotlivě nebo v menších trsech na dřevě jehličnanů, především smrků a jedlí


Poznámky: možnost záměny s ostatními druhy helmovek, od nichž je odlišitelná podle olivově zelených odstínů klobouku a třeně a světle zeleného ostří lupenů; z dužniny byly izolovány biologicky aktivní látky antibiotické a cytotoxické povahy


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčů, poškození jehličnanůMycena viridimarginataMycena viridimarginata