DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: helmovka žlutonohá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Mycenaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá s třeněm


Klobouk: 1-4 cm v průměru, hygrofánní, v mládí kuželovitě vyklenutý nebo zvonovitý, později téměř plochý, často s tmavším hrbolem uprostřed, na povrchu v mládí jemně plstnatý, lesklý, barvy narůžovělé, načervenalé nebo růžově hnědé, okraj je světlejší, v mládí rovný, později zvednutý, za vlhka zřetelně prosvítavě rýhovaný


Lupeny: nestejnoměrně dlouhé, řídké, bělavé až narůžovělé, široké, krátkým zoubkem sbíhavé


Třeň: 2-9 cm dlouhý, 1-5 mm v průměru, hladký, válcovitý, dutý, lesklý, tuhý, křehký, barvy zlatožluté, medově žluté až oranžové, báze je nápadně bíle plstnatá


Dužnina: tenká, bělavá, nažloutlá až nahnědlá, křehká, vůně chlórová, chuť ředkvová


Výtrusný prach: bílý nebo krémový


Výtrusy: bezbarvé, hladké, oválné až vejčité, amyloidní, 7,5-10,5 x 4,5-6,5 µm velké


Výskyt: poměrně běžně od dubna do října, zejména ve vyšších polohách, jednotlivě nebo v trsech na pařezech, kmenech a větvích listnáčů, především buků, olší a lísek, vzácně i na jiných listnáčích


Poznámky: možnost záměny s ostatními druhy helmovek, od nichž je odlišitelná podle jasně žlutého třeně, růžového klobouku a chlórové vůně mladých plodnic


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůMycena renatiMycena renati