DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Lokalita nálezu: lesní porost v katastru obce Hošťálkovy


Ekosystém: hospodářsky využívaný les


Hostitelská dřevina: řezná plocha pařezu smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten)


Ekologie: saprofyt


Datum nálezu: 3. února 2008


předchozí fotografiezobrazit popis druhu

Dacrymyces stillatus


© ohoubach