DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Lokalita nálezu: Zlaté Hory


Ekosystém: smrkový les


Substrát: zetlelý pařez smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten)


Ekologie: epifyt


Datum nálezu: 6. července 2011


Poznámka: žlutá plodnička je válečkovka síťovitá (Ceratiomyxa porioides (Alb. & Schwein.) J. Schröt.)


předchozí fotografie      zobrazit popis druhu


Ceratiomyxa fruticulosa


Foto © Iveta Votrubcová