DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: válečkovka keříčkovitá


Taxonomické zařazení: říše Protozoa, oddělení Amoebozoa, třída Protostelea, Incertae sedis, řád Protostelida, čeleď Ceratiomyxaceae


Plodnice: sporokarpy jsou parůžkovitého, keříčkovitého nebo korálovitého tvaru, průhledné, bělavé nebo nažloutlé barvy, jemné, slizovité, 1-10 mm vysoké a 0,5-1 mm v průměru, vyrůstající na ploše až několika dm2


Plasmodium: bělavé, slizovité až vodnaté


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, kulovité až oválné, 8-10×10-13 µm velké


Výskyt: celoročně, hlavně na jaře a v létě po deštích, na ztrouchnivělém dřevě jehličnanů i listnáčů


Poznámky: od ostatních rodů hlenek se válečkovka odlišuje tvorbou exospor, které se vytvářejí na vnější straně "větviček" sporokarpu; příbuzná válečkovka síťovitá (Ceratiomyxa porioides (Alb. & Schwein.) J. Schröt.) vytváří síťovité sporokarpy