DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: bez černý


Taxonomie: čeleď Sambucaceae (bezovité)Sambucus nigraPopis dřeviny: Velmi hojný keř nebo strom, rostoucí na pasekách, rumištích a v okolí vodních toků. Roste téměř v celé Evropě, ponejvíce v teplejších oblastech. Dřevina dorůstá výšky do 7 metrů, kmen je bohatě větvený, borka je šedohnědá, zvrásněná, dřeň světlá. Listy lichozpeřené, kopinaté, 4-8 cm dlouhé a 1,5-3 cm široké, pilovitě zubaté. Kvete od května do července, květenstvím je vrcholík, květy jsou bílé až nažloutlé, plodem je fialově zbarvená peckovice. Listy, květy i plody bezu černého mají všestranné využití v lidovém léčitelství, plody se v minulosti užívaly k barvení látek.

Houby nalezené na bezu:


Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. (boltcovitka ucho Jidášovo)
Crepidotus cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc. (trepkovitka Cesatiho)
Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. (kornatec bezový)
Irpex lacteus (Fr.) Fr. (bránovitka mléčná)
Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ. (struhák blanitý)• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)