DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Lužní les se rozprostírá na břehu rybníka v Chomýži, okrajové části Krnova, a podél říčky Hůrka, jíž je pravidelně několikrát do roka zaplavován. Tato oblast, nacházející se v areálu bývalého vojenského cvičiště, je v současné době bezzásahovou lokalitou. Porost je tvořen především vrbami a olšemi, vyskytují se zde vzácné druhy rostlin a živočichů (např. Triturus vulgaris), území lesa slouží také jako bahniště prasat divokých.Druhy hub nalezené v této lokalitě: