DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Lokalita nálezu: okraj lesa v Městě Albrechticích, místí části Žáry


Ekosystém: hospodářsky využívaný les


Hostitelská dřevina: pařez smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten)


Ekologie: saprofyt


Datum nálezu: 25. dubna 2008


zobrazit popis druhunásledující fotografie

Gloeophyllum odoratum

© ohoubach