DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: javor mléč / javor klen


Taxonomie: čeleď Aceraceae (javorovité)Popis dřevin: Opadavá listnatá dřevina s pravidelnou, kulovitou až vejčitou, širokou korunou, dorůstající výšky okolo 30 m. Dožívá se nejvýše 400 let. Kmen je válcovitý, obvod dosahuje až 300 cm, borka je rozpraskaná. Listy jsou laločnaté, velké až 10-15 cm. Květy jsou drobné, zelené, plodem jsou okřídlené dvounažky (známé jako "nosy").
V ČR je javor přirozeně zastoupen ve vyšších polohách (do 400 do 1000 m nad mořem). Jedná se o typickou náletovou dřevinu. Některé druhy rodu Acer (javor) se vysazují jako okrasné dřeviny v parcích a zahradách.Houby nalezené na javorech:


Flammulina velutipes (Curtis) Singer (penízovka sametonohá)
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (lesklokorka ploská)
Ganoderma australe (Fr.) Pat. (lesklokorka tmavá)
Omphalotus olearius (DC.) Singer (hlíva olivová)
Trametes versicolor (L.) Lloyd (outkovka pestrá)


• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o dřevinách (Botany.cz)


Acer platanoides L. (javor mléč)
Acer pseudoplatanus L. (javor klen)