DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: hlíva chlupatá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Polyporaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá s krátkým výstředným třeněm nebo bez třeně


Klobouk: 2,5-10 cm v průměru, v mládí polokulovitě vyklenutý, později nálevkovitě vmáčklý, škeblovitý, zvlněný, na povrchu výrazně chlupatý, matný, barvy světle okrové nebo šedožluté, v mládí načervenalý s fialovým nádechem, okraj je zprvu podvinutý, později laločnatý


Lupeny: hluboce sbíhavé, střídavé, husté, nízké, barvy světle okrové nebo nažloutlé, u mladých plodnic lehce nafialovělé


Třeň: excentrický, 0,5-2 cm dlouhý, 0,3-1 cm v průměru, okrový, na povrchu chlupatý, často úplně chybí


Dužnina: tenká, bělavá, tuhá, pružná, masitá, moučné, později hořké chuti, bez vůně


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: bezbarvé, hladké, oválné, neamyloidní, 4,5-6,5 × 2,5-4 µm velké


Výskyt: poměrně vzácně od května do listopadu jednotlivě nebo v trsech na odumřelých kmenech a pařezech listnáčů, především buků, bříz, dubů a topolů, zřídka i na ovocných stromech


Poznámky: upřednostňuje vyšší polohy, podle chlupatého klobouku a fialového nádechu mladých plodnic dobře určitelný druh; podobná hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer) má oranžově zbarvené klobouky s bílými chlupy a roste od září do března


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůLentinus strigosusLentinus strigosusLentinus strigosus