DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: kuřátka Invalova


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Phallomycetidae, řád Gomphales, čeleď Gomphaceae


Plodnice: keříčkovitá, bohatě větvená, 4-10 cm vysoká a 4-6 cm v průměru, "větvičky" jsou vzpřímené, rovné, válcovité, 1-2,5 mm tlusté, barvy okrové až okrově hnědé, na konci zašpičatělé, větvící se na 2 nebo 3 hroty, které jsou žlutě nebo žlutookrově zbarvené


Třeň: zřetelně odlišený, 1-4 cm dlouhý, 0,3-1,5 cm tlustý, nepravidelného tvaru, bělavý nebo světle okrový, na bázi s výrazným mycéliem nebo bělavými, zřídka okrovými až žlutooranžovými rhizomorfami


Dužnina: žlutookrová, pružná, při poranění nemění barvu (nečervená), mírně nahořklé chuti, bez výrazné vůně


Výtrusný prach: žlutookrový


Výtrusy: hladké, bezbarvé, válcovité, mírně zakřivené, 5-11 × 3-5 µm velké


Výskyt: běžně od července do října na zetlelém dřevě jehličnanů v půdě a na jejich opadu, preferuje smrkové, borové nebo modřínové porosty


Poznámky: od podobných druhů kuřátek se liší barvou dužniny, která při poranění nemění barvu do červena


Klíčová slova: saprofytismus, poškození jehličnanůRamaria eumorphaRamaria eumorpha