DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: pohárovka obecná


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Agaricaceae


Plodnice: 4-10 mm vysoká, 3-8 mm v průměru, v mládí válcovitá nebo soudkovitá, na povrchu hnědookrová, plstnatá, krytá tmavším okrouhlým blanitým víčkem (epifragmou), které v době zralosti odpadává; starší plodnice jsou pohárkovité nebo miskovité, vnitřní strana je hladká, okrová, nesoucí několik (1-20) peridiol


Peridioly: okrouhlé, čočkovité, 1,2-1,8 mm v průměru a 0,2-0,4 mm tlusté, bělavé nebo nažloutlé barvy, k vnitřní straně plodnice jsou přichyceny pomocí tenkého nitkovitého poutka (funikulu); uvnitř peridiol se nacházejí výtrusy, peridioly jsou z plodnice uvolňovány kinetickou energií kapiček vody při dešti


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, podlouhlé až oválné, s lehce ztloustlou stěnou, neamyloidní, 6-10 × 3,5-6 µm velké


Výskyt: poměrně běžně ve skupinách od června do října na odumřelých větvičkách listnáčů i jehličnanů, na tlejícím dřevě v půdě i na suchých lodyhách bylin


Poznámky: podobná je číšenka rýhovaná (Cyathus striatus (Huds.) Willd.) s většími, rezavě hnědými, uvnitř rýhovanými plodnicemi se šedostříbrnými peridiolami


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčů, poškození jehličnanůCrucibulum laeveCrucibulum laeveCrucibulum laeve