DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: topol osika


Taxonomie: čeleď Salicaceae (vrbovité)Popis dřeviny: Opadavá listnatá dřevina, dožívající se zhruba 150 let, s areálem výskytu v téměř celé Evropě, části Malé Asie a severní Afriky. Roste na suchých i vlhkých půdách od nížin až po horské oblasti, nejčastěji však na okrajích lesů. Dorůstá výšky do 25 m, koruna je nepravidelná, řídká, vejčitého tvaru. Kmen je válcovitý, borka v mládí hladká, šedozelená, s četnými čočinkami (lenticelami), ve stáří rozpraskaná, tmavě šedohnědá. Listy jsou střídavé, okrouhlé až vejčité, s hladce pilovitým okrajem, velké až 8 cm, řapík je výrazně sploštělý, což způsobuje neustálé chvění listů i při velmi slabých pohybech vzduchu. Kvete od března do dubna, květenstvím jsou samčí a samičí jehnědy, plodem jsou podlouhlé tobolky.

Houby nalezené na topolu osice:

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden (outkovka francouzská)
Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich (kornatec rozvitý)
Lentinus strigosus Fr. (hlíva chlupatá)
Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar (kornatec krvavý)
Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P. N. Borisov (ohňovec osikový)
Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ. (žilnatka proměnlivá)
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (hlíva plicní)
Schizophyllum commune Fr. (klanolístka obecná)
Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. (ostnateček brvitý)
Stereum subtomentosum Pouzar (pevník plstnatý)


• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)