DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: korunokyjka svícnovitá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Russulales, čeleď Auriscalpiaceae


Plodnice: jednoletá, korálovitá, bohatě keříčkovitě větvená, křehká, 2-13 cm vysoká a 2-10 cm široká, barvy žlutavé, žlutookrové až žlutohnědé, jednotlivé větvičky jsou hrubé 1-5 mm a několik mm až cm dlouhé, vrcholy větviček jsou miskovitě rozšířené s drobnými zubatými výrůstky, tvarem připomínají korunku


Třeň: 1-3 mm dlouhý, hladký, plstnatý, barvy bělavé nebo nahnědlé až slabě narůžovělé


Dužnina: bílá, tuhá, pružná


Hymenofor: tvoří souvislou vrstvu na povrchu větviček


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: oválné, hladké, jemně bradavičnaté, amyloidní, 4-5 × 2-3 um velké


Výskyt: od června do listopadu, poměrně hojně na odumřelých a rozložených kmenech a větvích listnáčů, ponejvíce topolů, osik, lip, vrb, habrů, dubů a buků, zřídka i jehličnanů


Poznámky: od podobných kuřátek (Ramaria sp.) se liší typickým miskovitým nebo korunkovitým zakončením větviček


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůArtomyces pyxidatusArtomyces pyxidatus