DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: měkkouš kadeřavý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, Incertae sedis


Plodnice: jednoletá, kloboukatá s velmi krátkým výstředním třeněm nebo bez třeně


Klobouk: mušlovitý nebo vějířovitý, 5-25 mm v průměru, na povrchu zvlněný, jemně plstnatý, soustředně pásovaný, smetanový, šedohnědý nebo červenohnědý s bílým přívěskatým podvinutým okrajem, v mládí měkký a pružný, ve stáří křehký


Lišty: úzké, žilnatě zvlněné, vidličnatě větvené, se vzájemnými příčnými spojkami (anastomózami), v mládí krémově bílé s modrošedým nádechem, ve stáří šedé nebo šedoolivové


Třeň: velmi krátký, výstřední, šedý nebo šedohnědý, jemně plstnatý


Dužnina: velmi tenká, za vlhka pružná, za sucha tvrdá a křehká, bělavá, bez výrazné chuti a vůně


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: válcovité, amyloidní, se dvěma olejovými kapičkami, 3-4,5 × 0,75-1,5 µm velké


Výskyt: celoročně běžně ve skupinách na odumřelém dřevě listnáčů, především buků, bříz a lísek, zejména ve vyšších polohách


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůPlicaturopsis crispaPlicaturopsis crispaPlicaturopsis crispa