DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: lípa srdčitá


Taxonomie: čeleď Tiliaceae (lipovité)Tilia cordataPopis dřeviny: Opadavá listnatá dřevina s rozložitým tvarem koruny, dorůstající do výšky okolo 30 m. Druh je zastoupen téměř v celé Evorpě, kde je původní. Vyskytuje se od nížin až do nadmořské výšky zhruba 900 m n.m. Borka má šedohnědou barvu, v mládí je hladká, později rozpukaná. Listy jsou nejvýše 10 cm dlouhé, srdčité, s pilovitým okrajem. Plodem jsou oříšky opatřené létacím aparátem. Lípy se ve volné přírodě vyskytují zejména v kombinaci s habrem nebo bukem, často se vysazují v parcích, stromořadích a zahradách jako okrasné dřeviny. Příbuzným druhem je lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), s níž se v našich podmínkách běžně kříží za vzniku hybridní lípy evropské (Tilia × vulgaris Hayne).
Houby nalezené na lípě:


Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (lesklokorka ploská)
Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin (kornatka lipová)
Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. (šupinovka kostrbatá)


• Další houby napadající listnáče


• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)