DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: číšenka rýhovaná


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Agaricaceae


Plodnice: 7-16 mm vysoká, 6-10 mm v průměru, v mládí kyjovitá, na povrchu rezavá až tmavě hnědá, výrazně chlupatá, uzavřená; epifragma (víčko) je bělavá a v době zralosti odpadává; starší plodnice jsou štíhle pohárkovité, vnitřní strana je nápadně rýhovaná, světle až tmavě šedohnědá, nesoucí na dně 12-16 peridiol


Peridioly: okrouhlé, čočkovité, 1-2 mm v průměru a 0,2-0,4 mm tlusté, světle šedé nebo šedostříbrné barvy, k vnitřní straně plodnice jsou přichyceny pomocí tenkého nitkovitého poutka (funikulu); uvnitř peridiol se nacházejí výtrusy, peridioly jsou z plodnice uvolňovány kinetickou energií kapiček vody při dešti


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, oválné až válcovité, 15-22 × 8-12 µm velké


Výskyt: poměrně hojně ve skupinách od června do listopadu na odumřelých větvičkách listnáčů (buků, dubů, jasanů, jilmů), na tlejícím dřevě v půdě i na suchých lodyhách bylin


Poznámky: číšenka hrnečková (Cyathus olla (Batsch) Pers.) se liší menšími plodnicemi s hladkou, šedě zbarvenou vnitřní stěnou, která obsahuje větší peridioly, podobná je také pohárovka obecná (Crucibulum laeve (Huds.) Kambly) s menšími, hnědookrovými, uvnitř hladkými plodnicemi s bělavými až nažloutlými peridiolami


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůCyathus striatusCyathus striatusCyathus striatus