DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: dřevomor Howeův


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Sordariomycetes, podtřída Xylariomycetidae, řád Xylariales, čeleď Xylariaceae


Plodnice: je tvořena tvrdým stromatem polokulovitého nebo oválného tvaru o průměru 2-15 mm, výšce do 6 mm, rezavé, červenohnědé až hnědočerné barvy, na povrchu drsná, pokrytá drobnými černými perithecii, někdy mohou sousední stromata vzájemně srůstat; anamorfní stádium produkující konidie je tvořeno keříčkovitými hyfovými útvary (synnematy) krémové nebo šedobéžové barvy, podle nichž můžeme v mládí stromata odlišit od ostatních příbuzných druhů


Dužnina: černá, bez chuti a vůně


Výtrusný prach: černý


Výtrusy: hnědé, nepravidelně oválné, 7-9 × 3,5-5 μm velké


Výskyt: celoročně běžně na odumřelých větvích listnáčů, především habrů, méně často na olších, lískách, dubech, vrbách, osikách, jasanech, břízách aj.


Poznámky: příbuzný dřevomor červený (Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f.) se liší nepřítomností synnemat, většími výtrusy a růstem pouze na bucích, na lískách vyrůstají plodničky dřevomoru hnědého (Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.), na ostatních listnatých dřevinách můžeme nalézt příbuzný dřevomor mnohotvarý (Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh) s nepravidelnými černými plodnicemi


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůHypoxylon howeanumHypoxylon howeanumHypoxylon howeanum