DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: řasnatka měnlivá


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Pezizomycetes, podtřída Pezizomycetidae, řád Pezizales, čeleď Pezizaceae


Plodnice: 2-9 cm v průměru, zpočátku miskovitá, později ploše rozprostřená, nepravidelně zprohýbaná, se zoubkatě vlnitým okrajem, vnitřní výtrusorodá vrstva je hladká, světle hnědá, vnější sterilní vrstva drsně šupinkatá, bělavá, krémová nebo šedohnědá


Třeň: velmi krátký, někdy bývá zakrnělý


Dužnina: velmi křehká, bělavá nebo okrová, složená z pěti vrstev, bez chuti a zápachu


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, široce oválné, 14-17 × 8-10 µm velké


Výskyt: poměrně běžně od dubna do listopadu v lesích nebo zahradách na tlejícím dřevě v půdě nebo na dřevěném opadu


Poznámky: vrstevnatou dužninu lze snadno pozorovat i pod lupou


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůPeziza variaPeziza variaPeziza varia