DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: dřevomor velký


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Sordariomycetes, podtřída Xylariomycetidae, řád Xylariales, čeleď Xylariaceae


Plodnice: resupinátní, tvrdá, korovitá, stromata tvoří tmavě červené až červenohnědé povlaky velikosti až několika dm2, 0,5-1 mm tlusté, těžko oddělitelné od substrátu, na povrchu jsou vidět drobná ústí perithecií


Perithecia: obvejčitá až trubicovitá, 0,3-0,6 mm v průměru a 0,6-0,9 mm vysoká


Dužnina: hnědá


Výtrusný prach: tmavě hnědý


Výtrusy: tmavě hnědé, nepravidelně oválné, prohnuté, 9,5-12,5 × 4-5,5 µm velké


Výskyt: celoročně nepříliš hojně na spodní straně odkorněných kmenů a větví listnáčů, především javorů, jasanů, jilmů, buků a habrů


Poznámky: dřevo napadené dřevomorem velkým vydává příjemně nasládlou vůni


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůHypoxylon macrocarpumHypoxylon macrocarpum