DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: jeřáb ptačí


Taxonomie: čeleď Rosaceae (růžovité)Sambucus nigraPopis dřeviny: Opadavý listnatý strom, rostoucí v prosvětlených lesích, na jejich okrajích, na pasekách nebo rumištích. Roste téměř v celé Evropě, kromě nejteplejších oblastí. Dorůstá výšky do 15 metrů, borka je světle šedohnědá, listy lichozpeřené, složené z 5-21 kopinatých lístků. Kvete od května do června, květenstvím je vrcholík, květy jsou bílé až nažloutlé, plodem je oranžově zbarvená drobná malvice. Plody a květy mají využití v lidovém léčitelství.
Houby nalezené na jeřábu ptačím:


Datronia mollis (Sommerf.) Donk (outkovka měkká)
Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát (outkovka chlupatá)• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)