DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: voskovička citrónová


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Leotiomycetes, podtřída Leotiomycetidae, řád Helotiales, Incertae sedis


Plodnice: miskovitá až terčovitá, někdy nepravidelného tvaru, s krátkým třeněm, 1-3 mm v průměru, do 1 mm tlustá, rosolovitá, na povrchu lysá, hladká, barvy zlatožluté, s mírně tmavším okrajem


Třeň: velmi krátký nebo zcela chybějící, žluté barvy


Dužnina: rosolovitá, citrónově žlutá nebo zlatožlutá, bez vůně a chuti


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: bezbarvé, protáhle oválné, hladké, obsahující na obou koncích olejové kapénky, 8-14 × 3-5 µm velké


Výskyt: běžně od září do prosince, někdy i během mírné zimy, ve velkých skupinách na odumřelém odkorněném dřevě listnáčů, především buků, dubů, habrů, lísek a osik


Poznámky: vzácnější voskovička sírová (Bisporella sulfurina (Quél.) S. E. Carp.) tvoří menší plodnice (průměr do 1 mm) a vyrůstá zejména na starých plodnicích hub z řádu Sphaeriales, podobná je také kropilka rosolovitá (Dacrymyces stillatus Nees), která tvoří oranžové bochánkovité plodničky


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůBisporella citrinaBisporella citrina