DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: líska obecná


Taxonomie: čeleď Betulaceae (břízovité)Corylus avellanaPopis dřeviny: Opadavý listnatý keř, obývající zejména Evropu, Malou Asii a sever Afriky. Velmi hojná dřevina, především na slunných pasekách a okrajích lesů, často bývá pěstovaná v zahradách nebo parcích. Dorůstá výšky do 8 m. Koruna je nepravidelná až téměř kulovitá, borka je v mládí hnědá, hladká, ve stáří šedohnědá a rozpraskaná. Listy jsou vejčité, na konci zašpičatělé, s dvojitě pilovitými okraji. Kvete od února do dubna, před vyrašením listů, květy jsou převislé jehnědy, opylení probíhá větrem. Plody jsou oříšky.Houby nalezené na lísce:


Basidioradulum radula (Fr.) Nobles (kornatec okrouhlý)
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. (síťkovec načervenalý)
Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst. (kornice otrubičnatá)
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (troudnatec pásovaný)
Irpex lacteus (Fr.) Fr. (bránovitka mléčná)
Lenzites betulina (L.) Fr. (lupeník březový)
Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid (měkkouš kadeřavý)
Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk (pórnatice krvavějící)
Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. (ostnateček brvitý)
Stereum rugosum Pers. (pevník korkovitý)
Tremella foliacea Pers. (rosolovka listovitá)
Tremella mesenterica Schaeff. (rosolovka mozkovitá)
Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. (bělochoroš sněhobílý)
Vuilleminia comedens (Nees) Maire (větvovka ojíněná)


• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)