DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 175 druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas našich nejběžnějších hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezy
Tremella mesenterica Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Martin Mišan


Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.
(rezavec štětinatý)
Foto: Martin Mišan

Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange
(hnojník nasetý)
Foto: Martin Mišan

Mucilago crustacea P. Micheli ex F. H. Wigg.
(pěnitka bílá)
Foto: Alex Nováková


Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Alex Nováková


Reticularia lycoperdon Bull.
(síťovka pýchavkovitá)
Foto: Alex NovákováPolyporus brumalis (Pers.) Fr.
(choroš zimní)
Foto: Martin MišanBaeospora myosura (Fr.) Singer
(penízečka drobnovýtrusá)
Foto: Stanislav BandžuchRhytisma acerinum (Pers.) Fr.
(svraštělka javorová)
Foto: Stanislav BandžuchGanoderma applanatum (Pers.) Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Ivo Skřek

Lycogala epidendrum (J. C. Buxb. ex L.) Fr.
(vlčí mléko červené)
Foto: Stanislav Bandžuch

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst.
(smolokorka buková)
Foto: Jiří JanušFuligo septica
(L.) F. H. Wigg.
(slizovka práškovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
(ohňovec Hartigův)
Foto: Stanislav Bandžuch

Daedalea quercina
(L.) Pers.
(síťkovec dubový)
Foto: Stanislav Bandžuch? Reticularia lycoperdon
Bull. Roth ?
(? síťovka pýchavkovitá ?)
Foto: Jiří Januš

Artomyces pyxidatus
(Pers.) Jülich
(korunokyjka svícnovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Antrodia serialis
(Fr.) Donk
(outkovka řadová)
Foto: Stanislav BandžuchSerpula lacrymans (Wulfen)
J. Schröt.
(dřevomorka domácí)
Foto: Stanislav Bandžuch

Encoelia furfuracea (Roth)
P. Karst.
(kornice otrubičnatá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Trametes versicolor (L.)
Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Stanislav BandžuchDiatrypella favacea (Fr.)
Ces. & De Not.
(polštářnatka březová)
Foto: Stanislav Bandžuch

Xylaria hypoxylon (L.)
Grev.
(dřevnatka parohatá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phellinus igniarius (L.)
Quél.
(ohňovec obecný)
Foto: Stanislav Bandžuch
Sarcoscypha sp.
(ohnivec)
Foto: Stanislav Bandžuch

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
(dřevokaz papírovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát
(rezavec šikmý)
Foto: Stanislav BandžuchPiptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.
(březovník obecný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Hypoxylon fuscum
(Pers.) Fr.
(dřevomor hnědý)
Foto: Stanislav BandžuchTrametes versicolor (L.)
Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Jiří Januš

Basidioradulum radula (Fr.)
Nobles
(kornatec okrouhlý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Vuilleminia comedens
(Nees) Maire
(větvovka ojíněná)
Foto: Stanislav BandžuchSkeletocutis amorpha (Fr.) Kotl.
& Pouzar
(kostrovka beztvará)
Foto: Stanislav Bandžuch

Stereum sanguinolentum (Alb.
& Schwein.) Fr.
(pevník krvavějící)
Foto: Stanislav Bandžuch

Fomes fomentarius (L.)
J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Stanislav BandžuchPeniophora incarnata (Pers.) P. Karst.
(kornatka masová)
Foto: Martin Mišan

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin
(ohňovec statný)
Foto: Jiří Januš


Schizophyllum commune Fr.
(klanolístka obecná)
Foto: Martin Mišan