DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 171 druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezyPhellodon niger (Fr.)
P. Karst.
(lošáček černý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Merulius tremellosus Schrad.
(dřevokaz rosolovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél.
(třepenitka cihlová)
Foto: Stanislav BandžuchPhellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
(ohňovec Hartigův)
Foto: Stanislav Bandžuch

Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.
(trámovka jedlová)
Foto: Martin Mišan

Laetiporus sulphureus
(Bull.) Murrill
(sírovec žlutooranžový)
Foto: Martin MišanMeripilus giganteus
(Pers.) P. Karst.
(trsnatec obrovský)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin
(ohňovec statný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Pleurotus pulmonarius
(Fr.) Quél.
(hlíva plicní)
Foto: Stanislav BandžuchSarcodontia crocea (Schwein.)
Kotl.
(hrotnatka zápašná)
Foto: Martin Mišan

Porodaedalea pini (Brot.)
Murrill
(ohňovec borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Ganoderma applanatum
(Pers.) Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Stanislav BandžuchDatronia mollis (Sommerf.) Donk
(outkovka měkká)
Foto: Stanislav Bandžuch


Peziza sp.
Foto: Stanislav Bandžuch

Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ.
(žilnatka proměnlivá)
Foto: Stanislav BandžuchInonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát
(rezavec šikmý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Fomitopsis pinicola
(Sw.) P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Lycogala epidendrum (J. C. Buxb. ex L.) Fr.
(vlčí mléko červené)
Foto: Stanislav BandžuchCoprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange
(hnojník nasetý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
(hnojník třpytivý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Coriolopsis gallica (Fr.)
Ryvarden
(outkovka francouzská)
Foto: Stanislav Bandžuch