DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 155 druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezyDaedaleopsis confragosa
(Bolton) J. Schröt.
(síťkovec načervenalý)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Flammulina velutipes
(Curtis) Singer
(penízovka sametonohá)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Pleurotus ostreatus
(Jacq.) P. Kumm.
(hlíva ústřičná)
Foto: Jaroslav MokroluskýSteccherinum ochraceum
(Pers.) Gray
(ostnateček okrový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Gloeophyllum odoratum
(Wulfen) Imazeki
(anýzovník vonný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Cylindrobasidium evolvens
(Fr.) Jülich
(kornatec rozvitý)
Foto: Stanislav BandžuchAuricularia auricula-judae
(Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Bjerkandera adusta (Willd.)
P. Karst.
(šedopórka osmahlá)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Stereum hirsutum (Willd.)
Pers.
(pevník chlupatý)
Foto: Jaroslav MokroluskýPhlebiopsis gigantea (Fr.)
Jülich
(kornatec obrovský)
Foto: Stanislav Bandžuch

Bjerkandera adusta (Willd.)
P. Karst.
(šedopórka osmahlá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Datronia mollis (Sommerf.)
Donk
(outkovka měkká)
Foto: Stanislav BandžuchGanoderma applanatum (Pers.)
Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Martin Mišan


Irpex lacteus (Fr.) Fr.
(bránovitka mléčná)
Foto: Stanislav Bandžuch


Exidia glandulosa (Bull.) Fr.
(černorosol bukový)
Foto: Stanislav Bandžuch
Coprinus sp.
(hnojník)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Hypholoma fasciculare var.
fasciculare
(Huds.) P. Kumm.
(třepenitka svazčitá)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Phellinus igniarius (L.)
Quél.
(ohňovec obecný)
Foto: Jaroslav MokroluskýGloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch


Tremella mesenterica Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Byssomerulius corium (Pers.)
Parmasto
(dřevokaz papírovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch