DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 142 druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezy
Calocera viscosa (Pers.) Fr.
(krásnorůžek lepkavý)
Foto: Martin Mišan

Gloeophyllum odoratum (Wulfen)
Imazeki
(anýzovník vonný)
Foto: Martin Mišan

Fuligo septica (L.)
F. H. Wigg.
(slizovka práškovitá)
Foto: Martin MišanSarcodontia crocea (Schwein.)
Kotl.
(hrotnatka zápašná)
Foto: Martin Mišan

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin
(ohňovec statný)
Foto: Martin Mišan

Inonotus hispidus (Bull.)
P. Karst.
(rezavec štětinatý)
Foto: Martin MišanPseudohydnum gelatinosum
(Scop.) P. Karst.
(rosolozub huspenitý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Guepinia helvelloides (DC.) Fr.
(rosolovec červený)
Foto: Stanislav Bandžuch


Calocera viscosa (Pers.) Fr.
(krásnorůžek lepkavý)
Foto: Stanislav BandžuchPhlebia rufa (Pers.)
M. P. Christ.
(žilnatka proměnlivá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Polyporus varius (Pers.) Fr.
(choroš měnlivý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Tremella foliacea Pers.
(rosolovka listovitá)
Foto: Stanislav BandžuchFomes fomentarius (L.)
J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Nikola Sztyperová

Ganoderma applanatum (Pers.)
Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Martin Mišan


Coprinus sp.
(hnojník)
Foto: Martin MišanCoriolopsis gallica (Fr.)
Ryvarden
(outkovka francouzská)
Foto: Stanislav Bandžuch


Myxomycetes
(hlenka)
Foto: Stanislav Bandžuch

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.)
Fr.
(outkovka rumělková)
Foto: Stanislav BandžuchGanoderma lucidum (Curtis)
P. Karst.
(lesklokorka lesklá)
Foto: Iveta Votrubcová


Peziza varia (Hedw.) Fr.
(řasnatka měnlivá)
Foto: Martin Mišan

Kretzschmaria deusta (Hoffm.)
P. M. D. Martin
(spálenka skořepová)
Foto: Stanislav Bandžuch