DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>


Vuilleminia comedens (Nees)
Maire
(větvovka ojíněná)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phellinus pomaceus (Pers.)
Maire
(ohňovec ovocný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Coniophora puteana
(Schumach.) P. Karst.
(popraška sklepní)
Foto: Stanislav BandžuchCylindrobasidium evolvens
(Fr.) Jülich
(kornatec rozvitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

??? Gloiothele citrina (Pers.)
Ginns & G. W. Freeman
(??? koroveček citronový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Encoelia furfuracea (Roth)
P. Karst.
(kornice otrubičnatá)
Foto: Stanislav Bandžuch???
(neurčená houba)
Foto: Stanislav Bandžuch


Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
(klihatka černá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Radulomyces molaris
(Chaillet ex Fr.) M. P. Christ.
(struhák blanitý)
Foto: Stanislav BandžuchFomes fomentarius (L.)
J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Trametes versicolor (L.) Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Gloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav BandžuchSerpula lacrymans (Wulfen)
J. Schröt.
(dřevomorka domácí)
Foto: Tereza Matějková

Flammulina velutipes (Curtis)
Singer
(penízovka sametonohá)
Foto: Iveta Votrubcová

Stereum hirsutum (Willd.)
Pers.
(pevník chlupatý)
Foto: Iveta VotrubcováSchizophyllum commune Fr.
(klanolístka obecná)
Foto: Stanislav BandžuchTremella mesenterica Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Stanislav BandžuchAnnulohypoxylon multiforme var. multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh
(dřevomor mnohotvarý)
Foto: Stanislav BandžuchBaeospora myosura (Fr.) Singer
(penízečka drobnovýtrusá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Plicaturopsis crispa (Pers.)
D. A. Reid
(měkkouš kadeřavý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Trametes hirsuta (Wulfen)
Pilát
(outkovka chlupatá)
Foto: Martin Mišan


<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>