DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

>>> starší nálezy >>>


Stereum sp.
(pevník)
Foto: Stanislav Bandžuch


Encoelia furfuracea (Roth)
P. Karst.
(kornice otrubičnatá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Fomitopsis pinicola (Sw.)
P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Stanislav BandžuchChondrostereum purpureum
(Pers.) Pouzar
(pevník nachový)
Foto: Iveta Votrubcová

Auricularia auricula-judae
(Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Stanislav Bandžuch

Tremella mesenterica
Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Stanislav BandžuchFuligo septica (L.)
F. H. Wigg.
(slizovka práškovitá)
Foto: Iveta Votrubcová

Daedaleopsis confragosa
(Bolton) J. Schröt.
(síťkovec načervenalý)
Foto: Iveta Votrubcová

Piptoporus betulinus (Bull.)
P. Karst.
(březovník obecný)
Foto: Iveta VotrubcováGanoderma applanatum (Pers.)
Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Iveta Votrubcová

Phellinus igniarius (L.) Quél.
(ohňovec obecný)
Foto: Iveta Votrubcová


Exidia glandulosa (Bull.) Fr.
(černorosol bukový)
Foto: Iveta Votrubcová
Schizophyllum amplum (Lév.)
Nakasone
(mušlovka plstnatá)
Foto: Iveta Votrubcová

Ganoderma carnosum Pat.
(lesklokorka jehličnanová)
Foto: Stanislav Bandžuch


Fomitopsis pinicola (Sw.)
P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Stanislav BandžuchAuricularia auricula-judae
(Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Stanislav Bandžuch

Gloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Exidia saccharina Fr.
(černorosol borový)
Foto: Stanislav Bandžuch
Encoelia furfuracea (Roth)
P. Karst.
(kornice otrubičnatá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Tremella mesenterica Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Basidioradulum radula
(Fr.) Nobles
(kornatec okrouhlý)
Foto: Stanislav Bandžuch


>>> starší nálezy >>>