DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: pazderek hnědý


Taxonomické zařazení: říše Protozoa, oddělení Amoebozoa, třída Myxogastrea, Incertae sedis, řád Stemonitida, čeleď Stemonitidaceae


Plodnice: sporangia jsou 6-20 mm vysoká, válcovitá, štíhlá, tmavě hnědé barvy a jsou nesena na lesklé, černé, až 10 mm vysoké stopce, která přechází v kolumelu sahající téměř k vrcholu sporokarpu


Kapilicium: vyrůstá ze všech částí kolumely a je tvořeno síťovitě větvenými, navzájem pospojovanými strukturami


Plasmodium: slizovité, bílé nebo nažloutlé barvy


Výtrusný prach: tmavě hnědý


Výtrusy: kulovité, hnědofialové, jemně bradavičnaté, síťované, 7,5-9 μm velké


Výskyt: poměrně hojně od května do října na povrchu tlejícího dřeva listnáčů i jehličnanů


Poznámky: pazderek hnědý je hlenka, která náleží do říše Protozoa (prvoci), oddělení Amoebozoa (měňavky); jedná se o epifyticky žijící skupinu organismů nepoškozující dřevo, která vytváří pohyblivá plasmodia na povrchu substrátu a živí se fagocytózou (pohlcováním) baktérií a prvoků